Poppy love-rutan

Du visar för närvarande Poppy love-rutan

Design av Maria Jansson Brygt @Micmarmik

Berättelsen bakom iden till mönstret.

En del virkade rutor tar flera månader att göra ett mönster på, Poppy love-rutan mönstret är gjord på en dag. Mönstret bara poppade in i mitt huvud och ut genom mina fingrar. 

Inledning

Jag har delat upp Poppy love-rutan i tre delar, som blomman i mitten (v.1-6), bladen runt blomman (v.7-8) och rutan (v.9-12).
De ritade maskorna på bilderna är de maskor jag virkat (inte vad de räknas som).

För att ladda ner PDF mönstret Poppy love-rutan, klicka här.

Fakta
GarnScheepjes Catona – 100% Mercerized cotton
Virknål2.5 mm
Storlek5.5×5.5 inches (14×14 cm)
Maskor
smlmfmrelfm bakhststrelst frrelst bakpic
Symboler
*…*Upprepa maskor
**…**Upprepa maskor inom upprepningen
«…»Virkade i samma eller given maska
Klicka här för förklaringar

Alternativ

Mönstret kan justeras efter din smak, till exempel:

  • Den inledande lm kan ersättas av en magisk ring.
  • Du kan inleda varje varv med stående maska istället för lm, där det går.
  • Du kan avsluta varje varv med ett osynligt avslut istället för med en sm, där det går.
  • Jag föredrar att fästa trådarna efter varje varv, för bästa resultat. Det går även att vänta med det tills du är klar med alla varv.

Tagga gärna med @micmarmik och #poppyloverutan.

Blomman (Varv 1-6)

1 4 lm (räknas som 1 lm, 1 st), 11 st i första lm.
Dra ihop ringen i mitten med den korta garn ändan.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.

(Totalt 1 lm, 12 st)

Varv 1.

2 *1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm* 12 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.

(Totalt 12 1-lmb, 12 fm)

Varv 2.

3 Byt färg.
*1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen)  i lmb gjord av 1 lm, 2 lm* 12 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.

(Totalt 12 2-lmb, 12 fm)

Varv 3.

4 Byt färg. Starta in valfri lmb gjord av 2 lm.

*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 2 hst» i lmb gjord av 2 lm, «3 st» i nästa lmb gjord av 2 lm, «2 hst, 1 fm» i nästa lmb gjord av 2 lm* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.

(Totalt 8 fm, 16 hst, 12 st)

Första repetitionen varv 4.
Varv 4.

5 *2 fm (räknas som 1 lm, 1 fm i första upprepningen), «2 hst», «2 st», 1 st, «2 st», «2 hst», 2 fm* 4 ggr

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.

(Totalt 16 fm, 16 hst, 20 st)

Första repetitionen varv 5.
Varv 5.

6 *2 fm (räknas som 1 lm, 1 fm i första upprepningen) «2 hst», **«2 st»** 2 ggr, «1 st, 1 hst», 1 fm, «1 hst, 1 st» **«2 st»** 2 ggr, «2 hst», 2 fm* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.

(Totalt 20 fm, 24 hst, 40 st)

Första repetitionen varv 6.
Varv 6.

Bladen (Varv 7-8)

7 Byt färg. Starta varvet i en fm i mitten av ett valfritt kronblad.

*1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen) i fm i mitten av ett kronblad, 4 lm, hoppa över 1 hst och 2 st, 1 relfm bak runt nästa st, 4 lm, hoppa över 2 st och 1 hst, 1 relfm bak runt nästa hst, 2 lm, hoppa över 2 fm, 1 fm i nästa fm, 2 lm, hoppa över 1 fm, 1 relfm bak runt nästa hst, 4 lm, hoppa över 1 hst och 2 st, 1 relfm bak runt nästa st, 4 lm, hoppa över 2 st och 1 hst* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.

(Totalt 8 2-lmb, 16 4-lmb, 8 fm, 16 relfm bak)

Första repetitionen varv 7.
Varv 7.

8 1 sm till lmb gjord av 4 lm, *«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm» i lmb gjord av 4 lm, «1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm» i lmb gjord av 4 lm, **1 fm i lmb gjord av 2 lm** 2 ggr, «1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm» i lmb gjord av 4 lm, «1 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm» i lmb gjord av 4 lm* 4 ggr

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.

(Totalt 40 fm, 32 hst, 24 st)

Första repetitionen varv 8.
Varv 8.

Rutan (Varv 9-12)

9 Byt färg. Starta varvet mellan de 2 fm på förra varvet (virkade i lmb gjord av 2 lm).

*1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen) mellan de 2 fm (virkade i lmb gjord av 2 lm), 3 lm, hoppa över 1 fm och 1 hst, 1 relfm bak runt nästa st, 3 lm, hoppa över 1 hst och 1 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hoppa över 1 hst och 1 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hoppa över 1 hst och 1 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hoppa över 1 hst och 1 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hoppa över 1 hst och 1 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hoppa över 1 hst, 1 relfm bak runt nästa st, 3 lm, hoppa över 1 hst och 2 fm* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.

(Totalt 32 3-lmb, 24 fm, 8 relfm bak)

Första repetitionen varv 9.
Varv 9.

10 Byt färg. Starta i fjärde lmb gjord av 3 lm, räknat från den sista sm på förra varvet.

*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 2 hst, 1 st» i lmb gjord av 3 lm, «1 st, 2 hst, 1 fm» i nästa lmb gjord av 3 lm, 1 lm, **«3 fm» i nästa lmb gjord av 3 lm, 1 lm** 6 ggr* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp inte av garnet.

(Totalt 28 1-lmb, 80 fm, 16 hst, 8 st)

Första repetitionen varv 10.
Varv 10.

11 *4 hst (räknas som 2 lm, 3 hst i första upprepningen), 2 lm, 4 hst, hoppa över 1 lm, 1 relst fr runt fm v.9, **3 hst, hoppa över 1 lm, 1 relst fr runt fm v.9, 3 hst, hoppa över 1 lm, 1 relst fr runt relfm bak v.9** 2 ggr **3 hst, hoppa över 1 lm, 1 relst fr runt fm v.9** 2 ggr * 4 ggr.

Avsluta med 1sl m i första hst. Klipp av garnet.

(Totalt 4 2-lmb, 104 hst, 28 relst fr)

Första repetitionen varv 11.
Varv 11.

12 Starta i lmb gjord av 2 lm (hörn).

*«1 st (räknas som 3 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 st, 1 pic, 1 st, 1 lm, 1 st» i lmb gjord av 2 lm (hörn), hoppa över 1 hst, **1 relst bak, 1 relst fr, 1 relst bak, 1 relst fr runt relst fr** 7 ggr, 1 relst bak, 1 relst fr, 1 relst bak, hoppa över 1 hst* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första st. Klipp av garnet.

(8 lm, 4 pic, 16 st, 64 relst bak, 60 relst fr)

Första repetitionen varv 12.
Varv 12.

Poppy love-rutan är nu klar! Tack för att du virkade rutan!
Tagga gärna med @micmarmik och #poppyloverutan.

Ett stort tack till mina mönster testare: @virklust, @jenropa och @annavirkpanna!

Symbolförklaring (Svenska termer):
*…*… ggr
Upprepning av instruktioner, t.ex.:    “*1 lm, 2 fm* 5 ggr” betyder    “1 lm följt av 2 fm, upprepat 5 ggr”
**… **… ggr
Kortare upprepning innom en längre upprepning, t.ex.:    “*1 lm, **1 fm** 2 ggr* 5 ggr” betyder    “1 lm följt av en upprepning av 2 fm; upprepat 5 ggr”
«…» i…
Maskor som fästs i samma maska, t.ex.:     “«3 st, 3 lm, 3 st» i nästa maska”
(räknas som…)
Ersättning av första maskan på ett varv, t.ex.:     “3 lm (räknas som 1 st)” betyder     “3 lm används istället för 1 st som första maska”  
(Totalt…)
Summering av antalet maskor, t.ex.:     “1 lm (räknas som 1 fm), 2 lm. (Totalt 2 lm, 1 fm)” betyder     “räknas totalt (summerat) som 1 fm + 2 lm”
m Maska
mb Maskbåge
lmb Luftmaskbåge
bmb Bakre maskbåge
fmb Främre maskbåge
sm Smygmaska
lm Luftmaska
fm Fast maska
hst Halvstolpe
lhst Lång halvstolpe
st Stolpe
lst Lång stolpe
dst Dubbel stolpe
3 st tills 3 stolpar tillsammans
3-dst Tredubbel stolpe
relfm fr Relieffastmaska framifrån
relfm bak Relieffastmaska bakifrån
relhst fr Reliefhalvstolpe framifrån
relst fr Reliefstolpe framifrån
relhst bak Reliefhalvstolpe bakifrån
relst bak Reliefstolpe bakifrån
reldst fr Reliefdubbelstolpe framifrån
reldst bak Reliefdubbelstolpe bakifrån
2 relst fr 2 reliefstolpar framifrån runt samma maska
3 relst fr 3 reliefstolpar framifrån runt samma maska
3 relst fr tills 3 reliefstolpar framifrån tillsammans
pic Picot gjord av 3 lm, 1 sm i först lm
pic4lm Picot gjord av 4 lm, 1 sm i först lm

Klicka här för att gå tillbaka till toppen