Blommig Medaljongruta

Du visar för närvarande Blommig Medaljongruta

Design av Maria Jansson Brygt @Micmarmik

Berättelsen bakom iden till mönstret

Jag ville göra en oktagon som inte hade så mycket mellanrum mellan maskorna. Det virkade skulle täcka t.ex. en gammal kudde med mönster på framsidan eller användas till en väska utan att behöva ha ett foder i den. Det slutade med att det vart en fyrkant som också kan bli en oktagon om man slutar virka innan de sista fyra varven.

Inledning

Jag har delat upp Blommig Medaljongruta mönstret i fyra delar, som blomman i mitten (Center v.1-10), den färgfulla oktagonen runt blomman (Inre ram v.11-15), den mer diskreta oktagonen (yttre ram v.16-21) och om du vill göra oktagonen till en ruta (hörn v.22-25).

De ritade maskorna på bilderna är de maskor jag virkat (inte vad de räknas som). 

Fakta
GarnScheepjes Catona – 100% bomull
Virknål2.5 mm
Storlek21×21 cm
Maskor
smlmfmhststlstdstrelhst frrelhst bakrelst frrelst bakbmb2 relst fr3 relst fr3 relst fr tills
Symboler
*…*Upprepa maskor
**…**Upprepa maskor inom upprepningen
«…»Virkade i samma eller given maska
Klicka här för förklaringar

Garnåtgång och färgval för rutan i mönstret.

Garn Scheepjes Catona (50 g = 125 m) – Totalt garnåtgång för en ruta 59,5 g

 • V. 1 Yellow Gold 208 – använt 0,5 g 
 • V. 2 – Snow White 106 – använt 0,5 g 
 • V. 3 – Tyrian Purple 128 – använt  0,5 g 
 • V. 4 – Powder Pink 238 – använt 1 g 
 • V. 5, 6 – Tulip 222 – använt 2,5 g 
 • V. 7 – Fresia 519 använt 2,5 g 
 • V. 8,9, 23, 25 – Dark Teal 401 – använt 10,5 g 
 • V. 10 – Tropic 253 – använt 1 g 
 • V. 11 – Lime Juice 392 använt 2 g 
 • V. 12, 15 – Kiwi 205 – använt 5 g 
 • V. 13 – Lemon Chiffon 100 – använt 3 g 
 • V. 14 – Lemon 280 – använt 3 g 
 • V. 16 – Jade 514 – använt 2 g 
 • V. 17, 18 – Saffron 249 – använt 4 g 
 • V. 19 – Ginger Gold 383 använt 4 g 
 • V. 20, 21, 22, 24 – Champagne 248 – använt 17,5 g 

Alternativ

Mönstret kan justeras efter din smak, till exempel:

 • Den inledande lm kan ersättas av en magisk ring.
 • Du kan inleda varje varv med stående maska istället för lm, där det går.
 • Du kan avsluta varje varv med ett osynligt avslut eller med en sm.
 • Jag föredrar att fästa trådarna efter varje varv, för bästa resultat. Det går även att vänta med det tills du är klar med alla varv.

Tagga gärna med @micmarmik och #blommigmedaljongruta.

Center (Varv 1-10)

1 Starta med färg 208.
2 lm (räknas som 1 lm, 1 fm), 7 fm i första lm.
Avsluta med 1 sm i första fm.
Dra ihop ringen i mitten med den korta garn snutten. Klipp av garnet. (Totalt 1 lm, 8 fm)

Varv 1.

2   Byt till färg 106.
*«2 fm» (räknas som 1 lm, 1 fm i första upprepningen) i varje m* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt  16 fm)

Varv 2.

3 Byt till färg 128.
*«2 fm» (räknas som 1 lm, 1 fm i första upprepningen), 1 lm, hoppa över 1 m* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm.
Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 16 fm)

Varv 3.

4 Byt till färg 238.
*«3 st» (räknas som 3 lm, 2 st i första upprepningen) i lmb gjord av 1 lm, hoppa över 1 m, 1 sm i nästa m* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första st.
Klipp av garnet. (Totalt 8 sm, 24 st).

Varv 4.

5 Byt till färg 222.
Starta varvet i första st av tre.
*«2 fm» (räknas som 1 lm, 1 fm i första upprepningen), 1 fm, «2 fm», 1 sm i sm* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp ej av garnet. (Totalt 8 sm, 40 fm)

Varv 5.

6 Fortsätt med färg 222.
1 sm till nästa m, 1 hst (räknas som 2 lm ), «2 st», «2 st», 1 hst, 1 relhst fr runt sm på v.4, *hoppa över 1 m, 1 hst «2 st», «2 st», 1 hst, 1 relhst fr runt sm på v.4* 7 ggr.
Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet. (Totalt 16 hst, 8 relhst fr, 32 st)

Varv 6.

7 Byt till färg 519.
Starta varvet i första st av fyra.
*«2 hst» (räknas som 2 lm, 1 hst i första upprepningen), «2 st», 1 dst, «2 st», «2 hst», hoppa över 1 relhst fr och 1 hst* 8 ggr

Varv 7.

Byt till färg 401 när du avslutar med 1 sm i första hst. Klipp av garnet som du virkat varvet med. (Totalt 32 hst, 32 st, 8 dst)

Byt färg när du avslutar med 1 sm i första hst.

8 OBS! Virka i alla maskor, lätt att glömma maskan efter relhst fr.
*9 sm bmb, 1 relst fr runt relhst fr på v.6* 8 ggr
Avsluta med 1 sm i första sm. Klipp ej av garnet. (Totalt 72 sm, 8 relst fr)

Varv 8.

9 Fortsätt med färg 401.
4 sm bmb, 2 lm, 4 sm bmb, 1 relhst fr runt relst fr på v.8 *Hoppa över 1 sm, virka 4 sm bmb, 2 lm, 4 sm bmb, 1 relhst fr runt relst fr på v.8* 7 ggr

Varv 9.

Byt till färg 253 när du avslutar med 1 sm i första sm.
Klipp av garnet som du virkat varvet med.
(Totalt 64 sm, 16 lm, 8 relhst fr)

Byt färg när du avslutar med 1 sm i första sm.

10 OBS! Det kan vara svårt att se sm efter relhst fr, men den ska också virkas i.
 *4 sm bmb, 1 sm i lm, 2 lm, 1 sm i nästa lm, 4 sm bmb, 1 relhst fr runt relhst fr på v.9* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första sm. Klipp av garnet. (Totalt 80 sm, 16 lm, 8 relhst fr)

Första repetitionen varv 10.
varv 10.

Inre ram (Varv 11-15)

11 Byt till färg 392.
Starta varvet i ett av de åtta hörnen,
hörnen på det här varvet är virkade i första lm på lmb gjord av 2 lm v.9 bakom lmb gjord av 2 lm på v.10.
*«1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 hst» i första lm på lmb gjord av 2 lm på v.9, hoppa över 1 sm, virka 10 hst bmb* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet.
(Totalt 8 lm, 96 hst)

Starta varv 11 i första lm på 2-lmb v.9.
Första hörnet v.11.
Första repetitionen v.11.
Varv 11.

12 Byt till färg 205.
Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*«1 st (räknas som 3 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 st» i lmb gjord av 1 lm,** 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästa m** 5 ggr 1 lm, hoppa över 1 m* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första st. Klipp av garnet.
(Totalt 56 lm, 56 st)

Första repetitionen v.12.
Varv 12.

13 Byt till färg 100.
Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen. *«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lst i lmb gjord av 1 lm på v.11, mellan de två st på v.12, 1 fm» i lmb gjord av 1 lm i hörnet **hoppa över 1 st, 1 fm i nästa lmb gjord av 1 lm, 1 lst i ledig m nedanför på v.11** 6 ggr, hoppa över 1 st* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.
(Totalt 64 fm, 56 lst)

Första hörnet v.13.
Första repetitionen v.13.
Varv 13.

14 Byt till färg 280. Starta varvet i lst i ett av de åtta hörnen.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 fm» i lst på hörnet, 1 relst fr runt st på v.12, hoppa över 2 fm, virka 1 fm i lst **1 relst fr runt st på v.12, hoppa över 1 fm, virka 1 fm i lst** 5 ggr 1 relst fr runt st på v.12, hoppa över 1 fm* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 64 fm, 56 relst fr)

Första repetitionen v.14.
Varv 14.

15 Byt till färg 205. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 fm» i lmb gjord av 1 lm **hoppa över 1 fm, 1 fm i relst fr, 1 relhst fr runt relst fr v.14 (Den rakt nedanför fm du just virkade)** 7 ggr hoppa över 1 fm* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 72 fm, 56 relhst fr)

Relst fr v.14, den rakt nedanför fm.
Första repetitionen v.15.
Varv 15.

Yttre ram (Varv 16-21)

16 Byt till färg 514. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 fm» i lmb gjord av 1 lm, hoppa över 1 m, 15 sm bmb* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt 120 sm, 8 lm, 16 fm)

Första repetitionen v16.
Varv 16.

17 Byt till färg 249. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen) i lmb gjord av 1 lm, 17 sm bmb* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp ej av garnet. (Totalt 136 sm, 8 fm)

Första repetitionen v.17.
Varv 17.

18 Fortsätt med färg 249.
*«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 fm» i fm på hörnet (Virka igenom maskans ben så det blir ett v), 17 fm bmb* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 152 fm)

Virka igenom maskans ben så det blir ett v.
Första repetitionen v.18.
Varv 18.

19 Byt till färg 383. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*«1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 hst» i lmb gjord av 1 lm, 18 hst bmb* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet. (Totalt 8 lm, 160 hst)

Första repetitionen v.19.
Varv 19.

20 Byt till färg 248. Starta varvet i lmb gjord av 1 lm i ett av de åtta hörnen.
*«1 hst (räknas som 2 lm i första upprepningen ), 1 lm, 1 hst» i lmb gjord av 1 lm, hoppa över 1 hst, 18 relhst bak, hoppa över 1 hst* 8 ggr. Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp ej av garnet.
(Totalt 8 lm, 16 hst, 144 relhst bak)

Första repetitionen v.20.
Varv 20.

21 Fortsätt med färg 248.
1 sm till lmb gjord av 1 lm, hörnet *«1 fm (räknas som 1 lm i första upprepningen), 1 lm, 1 fm» i lmb gjord av 1 lm, hoppa över 1 hst, 18 relhst fr, hoppa över 1 hst* 8 ggr.
Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet eller gör 1 sm till lmb gjord av 1 lm i hörnet, fortsätt med 1 sm till första m på v.20, där du ska göra första hst på nästa varv. (Totalt 8 lm, 16 fm, 144 relhst fr)

Första repetitionen v.21.
Varv 21.

Hörn (Varv 22-25)

22 Fortsätt med färg 248. Det här varvet virkar du i v.20 (bakom v.21)
*4 hst(= 2 lm, 3 hst  i första upprepningen), 5 st «2 dst» 5 st, 4 hst, 1 lm (bakom hörn), 19 sm bmb, 1 lm (bakom hörn)* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första hst. Klipp av garnet.
(Totalt 76 sm bmb, 8 lm, 32 hst, 40 st, 8 dst)

Det här varvet virkar du i v.20 (bakom v.21).
Första hörnet av fyra börjar ta form.
Efter hörnet gör en sida med sm bmb.
Varv 22.

23 Byt till färg 401. Det här varvet virkas i både varv 22 och varv 21.
Starta varvet i början på ett hörn.
*1 sm i lmb gjord av 1 lm v.22, 2 relhst fr, 3 relhst bak, 3 relst fr tills, 1 lm, 2 relst bak, «1 hst, 1 lm, 1 hst» mellan 2 dst v.22, 2 relst bak, 3 relst fr tills, 1 lm, 3 relhst bak, 2 relhst fr, 1 sm i lmb gjord av 1 lm v.22, 1 sm bmb i första relhst fr v.21, 17 sm bmb v.21* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första sm. Klipp av garnet.
(Totalt 80 sm, 12 lm, 8 hst, 16 relhst fr, 24 relhst bak, 8 relst fr tills, 16 relst bak)

Första hörnet v.23.
3 relst fr tills.
1 sm bmb i första relhst fr v.21.
Efter hörnet gör en sida med sm bmb v.21.
Varv 23.
Rutan från sidan v.23.

24 Byt till färg 248. Starta varvet i början av ett hörn.

*1 sm i lmb gjord av 1 lm v.22, bakom sm på v.23, 2 relhst fr, 3 relst bak, «3 relst fr» runt 3 relst fr tills, 2 relst bak, «2 relst fr» runt hst, «1 hst, 1 lm, 1 hst» i lmb gjord av 1 lm, «2 relst fr» runt hst, 2 relst bak, «3 relst fr» runt 3 relst fr tills, 3 relst bak, 2 relhst fr, 1 sm i lmb gjord av 1 lm v.22 bakom sm v.23, 18 sm bmb  v.22* 4 ggr.

Avsluta med 1 sm i första sm. Klipp av garnet.

(Totalt 80 sm, 4 lm, 8 hst, 16 relhst fr, 40 relst bak, 40 relst fr)

Starta med 1 sm i 1-lmb v.22, bakom sm v.23.
Första hörnan v.24.
«3 relst fr» runt relst fr 3tills.
Sidan med 18 sm bmb efter hörnet.
Varv 24.
Rutan från sidan v.24.

25 Byt till färg 401. Starta varvet i sm v.24 före relhst fr i början av ett hörn.
*3 fm bmb (räknas som 1 lm, 2 fm i första upprepningen), 3 relhst bak, 3 relst fr, 2 relst bak, 2 relst fr, 1 relst bak «1 hst, 1 lm, 1 hst» i lmb gjord av 1 lm, 1 relst bak, 2 relst fr, 2 relst bak, 3 relst fr, 3 relhst bak, 3 fm bmb, virka ihop v.23 och 24 med 18 fm bmb* 4 ggr. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garnet.  (Totalt 4 lm, 96 fm, 8 hst, 24 relhst bak, 24 relst bak, 40 relst fr)

Första hörnet v.25.
Virka ihop v.23 och v.24 med 18 fm bmb.
Efter hörnet, sidan med fm bmb.
Varv 25.

Nu är du klar med din Blommiga Medaljongruta! (Du behöver bara göra några fler rutor och fästa de lösa trådarna 😉 ) Tack för att du virkat rutan!

Ett stort tack till mina mönster testare:

@annavirkpanna

@jenropa

@tjadershandcraft

@hookychia

@rosalee_hansen

@essiebirdies

Tagga gärna med @micmarmik och #blommigmedaljongruta.

Symbolförklaring (Svenska termer):
*…*… ggr
Upprepning av instruktioner, t.ex.:    “*1 lm, 2 fm* 5 ggr” betyder    “1 lm följt av 2 fm, upprepat 5 ggr”
**… **… ggr
Kortare upprepning innom en längre upprepning, t.ex.:    “*1 lm, **1 fm** 2 ggr* 5 ggr” betyder    “1 lm följt av en upprepning av 2 fm; upprepat 5 ggr”
«…» i…
Maskor som fästs i samma maska, t.ex.:     “«3 st, 3 lm, 3 st» i nästa maska”
(räknas som…)
Ersättning av första maskan på ett varv, t.ex.:     “3 lm (räknas som 1 st)” betyder     “3 lm används istället för 1 st som första maska”  
(Totalt…)
Summering av antalet maskor, t.ex.:     “1 lm (räknas som 1 fm), 2 lm. (Totalt 2 lm, 1 fm)” betyder     “räknas totalt (summerat) som 1 fm + 2 lm”
m Maska
mb Maskbåge
lmb Luftmaskbåge
bmb Bakre maskbåge
fmb Främre maskbåge
sm Smygmaska
lm Luftmaska
fm Fast maska
hst Halvstolpe
lhst Lång halvstolpe
st Stolpe
lst Lång stolpe
dst Dubbel stolpe
3 st tills 3 stolpar tillsammans
3-dst Tredubbel stolpe
relfm fr Relieffastmaska framifrån
relfm bak Relieffastmaska bakifrån
relhst fr Reliefhalvstolpe framifrån
relst fr Reliefstolpe framifrån
relhst bak Reliefhalvstolpe bakifrån
relst bak Reliefstolpe bakifrån
reldst fr Reliefdubbelstolpe framifrån
reldst bak Reliefdubbelstolpe bakifrån
2 relst fr 2 reliefstolpar framifrån runt samma maska
3 relst fr 3 reliefstolpar framifrån runt samma maska
3 relst fr tills 3 reliefstolpar framifrån tillsammans
pic Picot gjord av 3 lm, 1 sm i först lm
pic4lm Picot gjord av 4 lm, 1 sm i först lm

Klicka här för att gå tillbaka till toppen